Có một sự thật là, trình độ của bạn, năng lượng của bạn sẽ quyết định mình gặp ai.

Có một sự thật là, trình độ của bạn, năng lượng của bạn sẽ quyết định mình gặp ai.

Có một sự thật là, trình độ của bạn, năng lượng của bạn sẽ quyết định mình gặp ai.
Nếu bạn là một người có chí tiến thủ, bạn sẽ gặp được những người mang đầy hoài bão.
Nếu bạn là một người thích làm điều mới mẻ, bạn sẽ gặp được những người có ý tưởng mà bạn không bao giờ ngờ tới.
Nếu bạn tự chủ, tích cực, bạn cũng sẽ gặp được những người độc lập, tự do.
Trong cuốn sách Nhà Giả Kim có nói, chỉ cần bạn muốn, cả vũ trụ này sẽ giúp đỡ bạn.
Vậy nên, trong tương lai bạn muốn gặp ai, như thế nào, ở đâu cũng có thể do trình độ của bạn quyết định.
————————-
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA EEA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN 100%
✅ Hotline: 0915 238 189

Trả lời

0915238189
Liên Hệ Khác