Ngành Quản lý đất đai

Ngành Quản lý đất đai

Ngành quản lý đất đai là gì? Đặc điểm của ngành quản lý đất đai là gì? Học ngành quản lý đất đai xong ra trường làm gì? Học ngành quản lý đất đai ở đâu?

Ngành quản lý đất đai là ngành làm về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Ví dụ như công chức địa chính xã, cán bộ phòng Tài nguyên và môi trường hay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Đặc điểm của ngành quản lý đất đai là gì?

Đất đai luôn là một vấn đề rất rộng và có liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Chúng ta ai cũng cần đất để làm nơi cư trú, canh tác, sản xuất… Công việc của người làm trong lĩnh vực quản lý đất đai là đo đạc, vẽ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, vị trí,…

Thực tế cho thấy quản lý đất đai là công việc rất hấp dẫn đối với những bạn nào quan tâm đến lĩnh vực này. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai ở chỗ: Được trực tiếp tham gia quản lý nhà đất, về thông tin quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải tỏa,… đặc biệt là công việc ổn định.

Học ngành quản lý đất đai xong ra trường làm gì?

Với ngành học quản lý đất đai, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở cơ quan quản lý đất đai của nhà nước: Bộ tài nguyên môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường cấp thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai các cấp, cán bộ địa chính cấp phường. Các cơ quan chuyên ngành: cục quản lý đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, viện nghiên cứu địa chính…Bạn có thể làm tại các công ty bất động sản, môi giới, định giá (phải có chứng chỉ), công ty bản đồ, trắc địa, quy hoạch. Bạn nên học tốt thêm ngoại ngữ, luật thì khả năng linh động trong công việc sẽ cao hơn.

Học ngành quản lý đất đai ở đâu?

Các trường đại học trên cả nước có đào tạo chuyên ngành quản lý đất đai:

Trả lời

0967875563
Liên Hệ Khác