TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA EEA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA EEA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA EEA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
Nghỉ từ Chiều Thứ 7 đến hết thứ 2 ( 31/12/2022 – 02/01/2023)
Làm việc bình thường Thứ 3 ( 03/01/2023)

Trân trọng thông báo

Trả lời

0967875563
Liên Hệ Khác