Trường thành sẽ luôn song hành với thành công

Trường thành sẽ luôn song hành với thành công

Trường thành sẽ luôn song hành với thành công nên là hãy cố gắng từng ngày bạn nhé vì EEA – Khoa Từ Xa luôn tin rằng bạn sẽ làm được.
Càng trưởng thành, càng đi qua nhiều thời điểm sóng gió thì con người ta lại càng thích những câu chuyện có kết quả, thích những người nói được làm được, nói ít làm nhiều, thay vì nói nhiều nhưng không làm được bao nhiêu.
Trong cuộc đời người nào nên nhớ thì nhớ, người nào nên quên thì quên, những chuyện đã cũ thì đừng cố đặt tên. Trưởng thành là khi chúng ta không còn cố chấp ở bên người làm mình tổn thương nữa, thay vì chịu đựng một mối quan hệ không có kết quả thay vào đấy chúng ta đều có thể tìm một mối quan hệ khác mà bản thân cảm thấy đỡ phí thời gian hơn.

Trả lời

0915238189
Liên Hệ Khác